Hendrie Westra Harmen Brouwerloane 21 9271 BR De Westereen (Zwaagwesteinde) tel. 0511-449286
Hendrie Westra Uitvoerend- en docerend musicus slagwerk Verleent medewerking aan concerten, Erediensten en opnamen met marimba, drums, klein slagwerk en pauken
HW
Agenda Medewerking aan: 2018 Februari Concert ven De Zeeklank te Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout Vollenhove Maart Jubileumconcert Hervormd Kerkkoor te Kampen o.l.v. Harry Hamer Kampen Passie Pasen concert Chr. Zangvereniging De Lofstem, Oosterbeek, Geref. Zangkoor Laus Deo, Enschede o.l.v. Jorrit Woudt Oosterbeek Passie Pasen concert Chr. Zangvereniging De Lofstem, Oosterbeek, Geref. Zangkoor Laus Deo, Enschede o.l.v. Jorrit Woudt Enschede April Oranjeoncert Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning Zwijndrecht Concert Oriolus o.l.v. André van Vliet in Westerkerk Veenendaal Juni CD opname Nehemia Laus Deo o.l.v. Jorrit Woudt Hengelo Concert To You uit Epe o.l.v. Henk v.d. Maten uitvoering De Schepping van Johan Bredewout Heerde November Presentatieconcert van GZK Laus Deo o.l.v. Jorrit Woudt Enschede Najaarsconcert Christelijk Mannenkoor Salvatori o.l.v. Jorrit Woudt Nunspeet Mooie recensie van REFOMUZIEK over dit concert: Najaarsconcert in de Hervormde kerk van Nunspeet was schitterend Afgelopen zaterdagavond 10 november 2018 heeft Christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet een najaarsconcert gehouden in de Hervormde Dorpskerk van Nunspeet. Het Najaarsconcert Afgelopen zaterdag begon het najaarsconcert met het lied Zingt van zijn Trouw. Het hele concert werd prachtig omlijst met de muziek van Johan Bredewout op de piano. Marco van der Graaf achter het orgel, Hendrie Westra op de Marimba en Linda en Mathilde Molhoek op de dwarsfluit. Daarna hield door voorzitter de heer Bal de opening en de meditatie van de zangavond. Na de meditatie wordt er de samenzang gezongen van psalm 77 vers 8. Het Christelijk mannenkoor Salvatori van Jorrit Woudt zong vervolgens een blokje liederen met het thema Heilig. Als eerste begon dit blokje met het Duitse Sanctus (Heilig, heilig, heilig Heilig ist der Herr). Daarna volgde het Spaanse lied Santo. En als slot van het blokje werd gezongen Heilig, heilig, heilig! Heer, God Almachtig. Daarna vond er een schitterende instrumentaal intermezzo plaats met de wollige opgevulde klanken van de Marimba. Waarna het Christelijk mannenkoor aan het 2e blokje met liederen begon. Dit blokje van het najaarsconcert bestond uit psalm 49, De Tien geboden van Meindert. W Kramer en Psalm 23 van Johan Bredewout. Daarna werd er een schitterend instrumentaal intermezzo gehouden met beide dwarsfluiten en de piano. Daarop volgde een samenzang van psalm 147 vers 1, 2 en 6. Tijdens deze samenzang werd er gecollecteerd voor de onkosten van deze avond. Nu kwam het laatste instrumentaal intermezzo van deze avond aan de beurt met Marimba, fluiten, piano en orgel. Daarna zong Christelijk mannenkoor Salvatori psalm 68 en het lied Groot is Uw naam. De versie van dit lied begint met de test O, God Almachtige koning der Wereld. Dit werd gevolg door het gezang naar psalm 84 Hoe lieflijk zijn Uw Woningen. Daarna volgde een samzang van psalm 89 vers 4 en de sluiting van de avond door de voorzitter van het koor De heer Bal. Als slagroom van het toetje zong het mannenkoor aan het einde van de avond het lied Ga met God. Ga met God en Hij zal met u zijn u nabij op al uw wegen met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met u Zijn. En wat er volgde in de volgende coupletten. Een mooie tekst die aan het einde van de avond ten gehore mocht worden gebracht. We mogen alles bij elkaar zeggen dat het een schitterende avond was met het Christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Het volgende concert is het kerstconcert in de Hervormde kerk van Nunspeet dit wordt gehouden op woensdagavond 19 december 2018 om 19:30 uur in de Dorpskerk. Allen hartelijk welkom! Classic Night Concert met Annemarie & The Pilgrim Voices o.l.v. Annemarie de Jong Nunspeet December Concert Kavoca o.l.v. Luthine Postuma Kampen Christelijk Regiokoor Adonia o.l.v. Peter Burger Waddinxveen Sing-in Leeuwarden Kerstconcert Adoramus Hoogeveen o.l.v. Cor Ploeg Hoogeveen Kerstconcerten (2x) Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst Assen Kerstconcert Interkerkelijk koot ‘To You’ o.l.v. Henk v.d. Maten Heerde Niet alle medewerkingen staan in de agenda vermeld. De agenda wordt eens in de zoveel tijd bijgewerkt! 2019 februari Concert Willem Hendrik Zwart hal orgel (André van Vliet) en marimba (Hendrie Westra) Lemelerveld maart Concert De Zeeklank o.l.v. Johan Bredewout Vollenhove april Meezingdag in Bovenkerk door Promusic o.l.v. André van Vliet Kampen Jubileumconcert Christelijk Mannenkoor Adoramus o.l.v. Cor Ploeg Hoogeveen mei Concert Christelijk gemengd koor Excelsior i.s.m. gemengd koor Eensgezindheid uit Oud-Alblas o.l.v. Wim de Penning Kockegen Concert Gereformeerd gem. koor Te Deum Laudamus o.l.v. Bertil Niezink Heemse oktober Concert Chr. Mannenkoor Prins Alexander o.l.v. Arjan Breukhoven Rotterdam Concert Christelijk gemengd koor van Oude Bildtzijl o.l.v. Durk de Vries Oude Bildtzijl november Classic Night Concert met Annemarie & The Pilgrim Voices o.l.v. Annemarie de Jong Nunspeet Adventsconcert Kavoca o.l.v. Luthine Postuma Kampen december Het Reformatorisch Gemengd Koor Cantilena Rouveen 2020 maart Jubileumconcert Rejoice o.l.v. Ingrid Luijten-Poort Hoogvliet Niet alle medewerkingen staan in de agenda vermeld. De agenda wordt eens in de zoveel tijd bijgewerkt!